Αγαπητοί γονείς,
 
Σε ότι αφορά την ασφαλιστική κάλυψη των παιδιών από τον ΟΠΑΠ και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από εσάς σε περίπτωση τραυματισμού κάποιου παιδιού, ισχύουν τα εξής:
 
Παραστατικά που πρέπει να κατατεθούν στην ασφαλιστική εταιρία:
  • Τη συνημμένη δήλωση ατυχήματος συμπληρωμένη (σε όσα σημεία απαιτείται) από τον κηδεμόνα
  • Φύλλο αγώνα για την συμμετοχή του αθλητή στο τουρνουά - εάν υπάρχει
  • Γνωμάτευση ιατρού αγώνα για τον τραυματισμό – εάν υπάρχει
  • Γνωμάτευση ιατρού και αποτελέσματα διαγνωστικών εξετάσεων ( ακτινογραφίας, μαγνητικής ) για να εξεταστούν από τον ιατρό της AIG
  • Εισαγωγή  - εξαγωγή από νοσοκομείο ( εάν έκανε εισαγωγή  )
  • Αντίγραφα τιμολογίων  - αποδείξεων από τις δαπάνες που προέβη όπως αμοιβή ιατρού , ορθοπεδικά βοηθήματα, φάρμακα (φάρμακα γίνονται αποδεκτά μόνο μαζί με τα κουπόνια τους)
 
Υπάρχει απαλλαγή 30 ευρώ για ιατροφαρμακευτικές δαπάνες  και οι φυσιοθεραπείες καλύπτονται μόνο μετά από εισαγωγή και νοσηλεία σε νοσοκομείο ή μετά από κάταγμα.
 
Στην συνημμένη δήλωση έχει και το τηλέφωνο της ασφαλιστικής εταιρίας με την οποία θα πρέπει να επικοινωνήσετε εφόσον υπάρξει τραυματισμός.
 
Η γραμματεία του συλλόγου μας και οι υπεύθυνοι των τμημάτων υποδομών θα είναι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.