ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ
     
Τρίτη 17:00 - 18:00 Γήπεδο 5Χ5 Διασταύρωσης
Πέμπτη 17:00- 18:00 Γήπεδο 5Χ5 Διασταύρωσης
Παρασκευή 19:00 - 20:00 Γήπεδο 5Χ5 Διασταύρωσης