ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ
     
Τρίτη 18:00 - 19:00 Γήπεδο 5Χ5 Διασταύρωσης
Πέμπτη 18:00- 19:00 Γήπεδο 5Χ5 Διασταύρωσης
Παρασκευή 20:00 - 21:00 Γήπεδο 5Χ5 Διασταύρωσης