Το Δ.Σ. του Α.Ο. Τριγλίας Ραφήνας προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 24 Ιουνίου και ώρα 17.00 στο Δημοτικό Γήπεδο Ραφήνας, με τα ακόλουθα θέματα:

1) Τροποποίηση και εναρμόνιση καταστατικού συλλόγου σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Ν.4726/2020

2) Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός Δ.Σ.  

3) Έγκριση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής  

4) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη  

5) Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής  

Η υποβολή υποψηφιοτήτων για το νέο Δ.Σ. και τη νέα Ελεγκτική Επιτροπή θα γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία του συλλόγου έως και μία ώρα πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.  

Σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου και τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο μέλη του συλλόγου και δικαίωμα συμμετοχής στην Γ.Σ. έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.  

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ Η Γ.Σ. ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΝ 18.30  

 

Ο Πρόεδρος Χαχολάκης Γεώργιος  

Ο Γενικός Γραμματέας Κοζής Κωνσταντίνος