Σε συνέχεια ενημέρωσης μας από την Ε.Π.Ο. και την Ε.ΠΣ.ΑΝ.Α., με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, θεσπίστηκε η Κάρτα Υγείας Αθλητή για όλες τις Ομοσπονδίες.